Mediabrands Worldwide, Inc.

EU/Zwisers-VS Privacystructuur Privacybeleid

 

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2019

 

Mediabrands Worldwide, Inc. (“Mediabrands”) respecteert uw zorgen omtrent privacy.  Mediabrands neemt deel aan het EU-VS en Zwitserse-VS Privacystructuur (tezamen de “Privacystructuur”) van de U.S. Department of Commerce.  Mediabrands volgt de principes van de Privacystructuur met betrekking tot Persoonsgegevens Consumenten die het bedrijf ontvangt vanuit de EU, UK en Zwitserland volgens de Privacystructuur in verband met (1) de website van Mediabrands (www.ipgmediabrands.com), (2) persoonsgegvens die de bedrijfseenheid Mediabrands, ook wel bekend als Mediabrands Data & Technology (“MBD&T”) ontvangt in verband met haar relatie met klanten, verkopers en dienstverleners en (3) de diensten die MBD&T aanbiedt. In dit Beleid wordt beschreven hoe Mediabrands de Principes van de Privacystructuur implementeert voor deze persoonsgegvens van consumenten.

 

Voor de doeleinden van dit Beleid:

 

“Klant”: elke entiteit waarvoor Mediabrands haar aangesloten instanties helpt om middels technologieën online adverteren relevanter te maken en voor het leveren van advertenties en rapportagediensten, zoals publiek ontdekken, meting en activatiemogelijkheden, analyseprestaties van campagnes en het maken van een overzicht van de digitale publieksgegevens, inzichten in sociale media en publieksinzichten.

 

“Consument”: een natuurlijke persoon die zich in de EU, UK of Zwitserland bevindt, maar met uitsluiting van personen die namens hem of haar handelen als Personeel.

 

“Controller”: een persoon of organisatie die alleen of in samenwerking met anderen de doeleinden en methoden bepaalt van de verwerking van persoonsgegevens.

 

“Personeel”: alle huidige, voormalige of toekomstige werknemers, contractanten, stagiaires of tijdelijk personeel van Mediabrands of Europese of Zwitserse partners daarvan of eventuele soortgelijke personen waarvan Mediabrands de persoonsgegevens verwerkt in verband met een personeelsrelatie en die zich bevindt in de EU, UK of Zwitserland.

 

“EU”: de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 

“Persoonsgegevens”: alle informatie, waaronder gevoelige informatie, van (i) een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, (ii) ontvangen door Mediabrands in de VS vanuit de EU, UK of Zwitserland in verband met (a) de website van Mediabrands (www.ipgmediabrands.com), (b) de relaties van MBD&T met haar klanten, verkopers en dienstverleners en (c) de diensten die door MBD&T worden verleend en die (iii) in wat voor vorm dan ook zijn vastgelegd.

 

“Principes Privacystructuur”: de principes en aanvullende principes van de Privacystructuur.

 

“Verwerker”: een natuurlijke persoon of wetspersoon, openbare autoriteit, bureau of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens een Controller.

 

“Gevoelige gegevens”: de persoonsgegevens waarin medische aandoeningen of gezondheidstoestand worden aangegeven, ras of etniciteit, politieke mening, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van handelsverenigingen (waaronder meningen of activiteiten met betrekking tot handelsverenigingen), seksleven (waaronder seksuele geaardheid), informatie over maatregelen sociale zekerheid, de commissie of mogelijke commissie van een overtreding, eventuele processen voor een overtreding die is begaan of mogelijk begaan zou kunnen zijn door de persoon of het instellen van een dergelijk proces, of de uitspraak van een dergelijke proces (waaronder administratieve processen en strafrechtelijke sancties).

“VK” betekent het Verenigd Koninkrijk

De certificering van de Privacystructuur van Mediabrands, samen met aanvullende informatie over de Privacystructuur, kan worden gevonden op https://www.privacyshield.gov/.  Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van consumenten door Mediabrands, gaat u naar de Privacyverklaring van Mediabrandsop https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/.

 

Soorten persoonsgegevens die Mediabrands verzamel

 

Mediabrands verzamelt op verschillende manieren persoonsgeevens van consumenten die relevant zijn voor de certificering van de Privacystructuur van het bedrijf, zoals hieronder beschreven.

 

Via de website

 

Als Controller verzamelt Mediabrands persoonsgegevens van consumenten als zij de website van Mediabrands bezoeken.  Het bedrijf kan deze gegevens gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in de Privacyverklaring  van Mediabrands: https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/. De soorten persoonsgegevens die Mediabrands op deze manier verzamelt zijn:

 

  • persoonsgegevens in content die consumenten verzenden, zoals wanneer consumenten een e-mail naar Mediabrands sturen door te klikken op hyperlinks met het e-mailadres van Mediabrands op de website; en
  • andere gegevens die worden verzameld via de website (zoals het IP-adres, apparaat-ID, browserkenmerken, apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, informatie over handelingen op onze website en data en tijden van websitebezoeken).

 

Door relaties van MBD&T met haar klanten, verkopers en dienstverleners

 

Met betrekking tot MBD&T, functioneert Mediabrands zowel als Controller als Verwerker voor de persoonsgegvens van consumenten die het verkrijgt en onderhoudt.

 

Als Controller verkrijgt MBD&T persoonsgegevens van vertegenwoordigers van de klant zoals contactgegevens.  Deze informatie wordt gebruikt om de relaties met haar klanten te beheren en de verplichtingen van MBD&T uit hoofde van contracten met klanten uit te voeren.  MBD&T verzamelt als Controller tevens persoonsgegevens van vertegenwoordigers van haar verkopers en dienstverleners.  De verkregen informatie kan contactgegevens en betaalgegevens bevatten.  MBD&T gebruikt deze informatie om haar relaties met verkopers en dienstverleners te onderhouden, om betalingen te verwerken en om de plichten van MBD&T te vervullen uit hoofde van contracten met deze partijen.

 

Via de diensten die MBD&T verleent

 

MBD&T verleent gespecialiseerde analysediensten en tools die helpen online adverteren relevanter te maken en voor het leveren van advertenties en rapportagediensten, zoals publiek ontdekken, meting en activatiemogelijkheden, analyseprestaties van campagnes en het maken van een overzicht van de digitale publieksgegevens, inzichten in sociale media en publieksinzichten.

De soorten persoonsgegevens die MBD&T verzamelt zijn onder andere:

  • leeftijd;
  • geslacht;
  • burgerlijke staat;
  • werkgegevens (zoals functie en locatie);
  • opleiding;
  • religie en filosofische overtuigingen;
  • voorkeuren sociale media;
  • gedragsgegevens (zoals aankoopgegevens); en

Om haar diensten te verlenen, ontvangt MBD&T pseudoanonieme persoonsgegevens van consumenten.  Pseudoanonieme gegevens zijn gegevens waarbij identificerende kenmerken zijn vervangen door een pseudoniem (d.w.z. een waarde waaraan de identiteit van de persoon niet direct kan worden ontleend).

Als Controller ontvangt MBD&T op verschillende manieren persoonsgegevens van consumenten.  MBD&T licentieert bijvoorbeeld gepseudonimiseerde demografische gegevens en gedragsgegevens met betrekking tot consumenten van derden om haar klanten te helpen bij het aanbieden van online advertenties aan consumenten die bestaande klanten van klanten zijn of die bepaalde demografische kenmerken of gedragskenmerken hebben die vergelijkbaar zijn met bestaande klanten (“lookalikes”). Deze demografische gegevens en gedragsgegevens worden rechtstreeks naar MBD&T gestuurd of naar een externe dienstverlener die de gegevens namens MBD&T host.  Klanten verzenden persoonsgegevens van hun consumenten naar de externe host, die de gegevens aan demografische gegevens en gedragsgegevens koppelt die zijn opgeslagen bij een dergelijke externe host (“Gekoppelde Gegevens’). De externe host stuurt willekeurig gegenereerde unieke identificatiekenmerken die overeenkomen met consumenten naar MBD&T (“MBD&T ID’s”), samen met bepaalde contextuele informatie.  Bijvoorbeeld om de ID’s van MBD&T te groeperen naar huidige eigenaars van een klantenproduct en degenen die dat niet zijn.

MBD&T koppelt de ID’s van MBD&T aan pseudoanonieme demografische gegevens en gedragsgegevens om publiekssegmenten te evalueren en op te bouwen en om een verfijnde set ID’s van MBD&T te creëren.  Deze publiekssegmenten worden gebruikt om relevante advertenties te leveren op basis van de interesses van de klant, om aanbevelingen te doen en om gebruikers te analyseren.  MBD&T stuurt vervolgens de verfijnde ID’s van MBD&T naar de externe host, die de verfijnde MBD&T’s omzet in identifactoren en die deze weer doorstuurt naar technologiepartners (zoals distributeurs van advertenties, mediabedrijven, advertentiebureaus en advertentiesponsors) om online advertenties te plaatsen.

Als verwerker ontvangt MBD&T ook pseudoanonieme persoonsgegevens van consumenten met betrekking tot klanten van zakenpartners (bijv. advertenteerders en Demand Side Platforms) om MBD&T de klantbetrokkenheid te laten begrijpen met een online advertentie (als ze deze hebben bekeken of erop hebben geklikt) of andere relevante interactie (bijv. aangeschafte producten) om te helpen de digitale campagnes van klanten te meten en rapporteren.

MBD&T ontvangt tevens pseudoanonieme persoonsgegevens van consumenten van haar technische advertentiepartners om het maken en beoordleen van digitale publieksgegevens te verzorgen en om het volgen en omzetten van gegevens voor publiekscampagnes te verzorgen.

De privacypraktijken van Mediabrands met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van consumenten voldoen aan de principes van het privacyschild, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere overdracht, veiligheid, integriteit en doelbeperking van gegevens, toegang, en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid.

 

Verklaring

Mediabrands verleent informatie in dit Beleid en de Privacyverklaring van Mediabrandshttps://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/ over haar activiteiten ten aanzien van voor persoonsgegevens van consumenten, waaronder de soorten persoonsgegevens die Mediabrands verzamelt, de soorten derden aan wie Mediabrands de persoonsgegevens bekendmaakt en de doelen waarvoor zij dit doet, de rechten en de keuzes die consumenten hebben voor het beperken van het gebruik en de bekendmaking van hun persoonsgegevens en hoe men contact kan opnemen met Mediabrands over de activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens.

Wanneer Mediabrands optreedt als verwerker en consument, worden persoonsgegevens overgedragen aan Mediabrands in de Verenigde Staten ten behoeve van een klant, is de klant verantwoordelijk voor het verstrekken van een passende kennisgeving aan zijn consumenten en het verkrijgen van de vereiste toestemming.

Relevante informatie kan ook worden gevonden in verklaringen die onderhevig zijn aan specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten.

 

Keuze

Als Mediabrands persoonsgegevens van consumenten verzamelt als controller, dan biedt het bedrijf over het algemeen de relevante consumenten de mogelijkheid om te kiezen of hun persoonsgegevens al dan niet worden (i) bekendgemaakt aan externe ontrollers of (ii) worden gebruikt voor een doel dat in wezen anders is dan de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld of later werden geautoriseerd door de relevante consument.  Deze consumenten kunnen contact opnemen met Mediabrands zoals hieronder aangegeven met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van hun persoonsgegevens door het bedrijf.  Tenzij Mediabrands deze consumenten een geschikte keuze aanbiedt, gebruikt het bedrijf de persoonsgegevens alleen voor het doel dat in wezen hetzelfde is als aangegeven in dit Beleid.

Als Mediabrands persoonsgegevens van de consument verkrijgt binnen haar functie als verwerker voor haar klanten, zijn haar klanten er verantwoordelijk voor om de relevante consumenten bepaalde keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik of openbaar maken van de persoonsgegevens van consumenten door de klant.

Mediabrands deelt bepaalde consumentengegevens met zijn aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. Mediabrands kan persoonsgegevens van consumenten openbaar maken zonder de mogelijkheid te bieden om zich uit te schrijven, en kan worden verplicht de persoonsgegevens openbaar te maken, (i) aan derden die het bedrijf heeft ingehuurd om namens haar en volgens haar instructies diensten te verlenen, (ii) als het daartoe wettelijk verplicht is, of (iii) in antwoord op wettelijke verzoeken van openbare instanties, waaronder om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid, openbaar belang of rechtshandhaving. Mediabrands behoudt zich ook het recht voor om persoonsgegevens van de consument over te dragen in het geval van een audit of als het bedrijf zijn bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, reorganisatie, ontbinding of faillissement).

 

Verantwoordingsplicht voor de verdere doorgifte van persoonsgegevens

In dit Beleid en de Privacyverklaring van Mediabrands https://www.ipgmediabrands.com/privacy-notice/ wordt het delen van persoonsgegevens van consumenten door Mediabrands  beschreven.

Voor zover Mediabrands als controller handelt, voorziet Mediabrands, behalve indien toegestaan of verplicht volgens het toepasselijk recht, consumenten van de mogelijkheid om zich af te melden voor het delen van hun persoonsgegevens met externe controllers.  Mediabrands vereist van externe controllers aan wie ze dergelijke persoonsgegevens van consumenten bekendmaakt dat zij contractueel akkoord gaan met (i) alleen de verwerking van de persoonsgegevens voor beperkte, specifieke doeleinden die overeenkomen met de toestemming waar de relevante consument toestemming voor heeft gegeven, (ii) om dezelfde bescherming van persoonsgegevens te bieden zoals verplicht volgens de Principes van de Privacystructuur en om (iii) Mediabrands in te lichten en de verwerking van persoonsgegevens te staken (of andere redelijke en geschikte maatregelen te treffen) als de externe controller vaststelt dat diegene haar plichten niet kan vervullen om dezelfde bescherming van persoonsgegevens te bieden als vereist is volgens de Principes van de Privacystructuur.

Met betrekking tot een overdracht van persoonsgegevens van consumenten aan externe verwerkers, (i) gaat Mediabrands een contract aan met elke relevante verwerker, (ii) draagt persoonsgegevens over aan elke verwerker, maar alleen voor beperkte en specifieke doeleinden, (iii) verzekert dat de verwerker verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken volgens dezelfde mate van privacybescherming als vereist is volgens de Principes van de Privacystructuur, (iv) treft redelijke en geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerker de persoonsgegevens effectief verwerkt in overeenstemming met de plichten van Mediabrands volgens de Principes van de Privacystuctuur, (v) verplicht de verwerker om Mediabrands in te lichten indien de verwerker bepaalt dat diegene niet langer de plicht kan vervullen om dezelfde mate van bescherming te bieden als vereist is volgens de Principes van de Privacystructuur, (vi) zal na berichtgeving, volgens (v) hierboven, alle redelijke en geschikte maatregelen treffen om een ongeautoriseerde verwerking van persoonsgegevens door de verwerker te stoppen en te verhelpen en (vii) zal op verzoek een samenvatting of overzicht van de relevante privacybepalingen van het contract met verwerker verschaffen aan de Department of Commerce.  Mediabrands blijft volgens de Principes van de Privacystructuur aansprakelijk als tijdens de verdere doorgifte van de derde verwerker van het bedrijf relevante persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die niet overeenkomt met de Principes van de Privacystructuur, tenzij Mediabrands bewijst dat diegene niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

 

Beveiliging

Mediabrands neemt redelijke en passende maatregelen om de persoonsgegevens van de consument te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s verbonden aan de verwerking en de aard van de persoonsgegevens.

 

Integriteit van gegevens en beperking van het doel

Mediabrands beperkt de door haar verwerkte persoonsgegevens van de consument tot hetgeen relevant is voor de doeleinden van de betreffende verwerking.  Mediabrands verwerkt geen persoonsgegevens van consumenten op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of waarvoor de betreffende consument vervolgens toestemming heeft gegeven.  Bovendien treft Medriabrands, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden en in overeenstemming met haar functie als controller of verwerker, alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die het bedrijf verwerkt (i) betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en (ii) nauwkeurig, volledig en actueel zijn.  Met betrekking tot dit doel vertrouwt Mediabrands op haar consumenten en klanten (met betrekking tot persoonsgegevens van consumenten waar Mediabrands geen directe relatie mee onderhoudt) dat zij de relevante persoonsgegevens bijwerken en corrigeren voor zover noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of waar dientengevolge toestemming voor is gegeven.  Consumenten (en klanten, indien van toepassing) kunnen contact opnemen met Mediabrands zoals hieronder aangegeven om Mediabrands te verzoeken de relevante persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren.

Behoudens het toepasselijke recht bewaart Mediabrands de persoonsgegevens van de consument in een vorm die de relevante consument identificeerbaar maakt alleen zolang deze een doel dienen dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of waarvoor de consument vervolgens toestemming heeft gegeven.

 

Toegang

Consumenten hebben over het algemeen recht op toegang tot hun persoonsgegevens.  Dienovereenkomstig als

Mediabrands handelt als controller, biedt Mediabrands consumenten derhalve redelijke toegang tot de persoonsgegevens die Mediabrands van hen in bezit heeft.  Mediabrands biedt deze consumenten tevens een redelijke mogelijkheid om de gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen indien deze niet kloppend zijn of verwerkt zijn in strijd met de Principes van de Privacystructuur, indien van toepassing.  Mediabrands kan de toegang tot persoonsgegevens beperken of weigeren als de last of de kosten voor het verlenen van deze toegang niet in verhouding staan tot de risico’s voor de privacy van de consument met betrekking tot de kwestie of indien de rechten van personen anders dan de consument zouden kunnen worden overtreden.  Consumenten kunnen toegang tot hun persoonsgegevens verzoeken door contact op te nemen met Mediabrands zoals hieronder is aangegeven.

Als Mediabrands persoonsgegevens van consumenten verkrijgt binnen haar functie als verwerker voor partners van klanten, zijn de klanten er verantwoordelijk voor om consumenten toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en het recht op corrigeren, wijzigen of verwijderen van de gegevens die niet kloppend zijn of verwerkt zijn in strijd met de Principes van de Privacystructuur, indien van toepassing.  In een dergelijk geval dienen consumenten hun vragen te richten aan de betreffende klant.  Als een consument geen contact kan opnemen met de betreffende klant of geen antwoord van de klant krijgt, verleent Mediabrands alle redelijke hulp voor het duursturen van het verzoek van de consument naar de Klant.

 

Rechtsmiddelen, handhaving en aansprakelijkheid

Mediabrands hanteert mechanismen om ervoor te zorgen dat de Principes van de Privacystructuur worden nageleefd.  Mediabrands voert een jaarlijkse eigen beoordeling van haar praktijken voor persoonsgegevens van consumenten uit om te controleren of verklaringen die Mediabrands doet omtrent privacypraktijken van de Privacystructuur kloppend zijn en of de privacypraktijken van Mediabrands zijn geïmplementeerd en vertegenwoordigd in overeenstemming met de Principes van de Privacystructuur.

Consumenten kunnen een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Mediabrands.  Mediabrands treft alle nodige maatregelen om problemen te verhelpen die voortkomen uit het niet kunnen voldoen aan alle Principes van de Privacystructuur.  Consumenten kunnen op onderstaande wijze contact opnemen met Mediabrands over de activiteiten ten aanzien van persoonsgegevens van consumenten door Mediabrands.

Als een klacht van een consument niet kan worden opgelost via de interne procedures van Mediabrands, dan zal Mediabrands samenwerken met JAMS onderhevig aan het Privacystructuurprogramma van JAMS, zoals beschreven op de website van JAMS op https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.  Geschillenbeslechting door JAMS kan worden aangevangen zoals aangegeven in de regels van JAMS.  In navolging op de geschillenprocedure, kan de mediator of de consument de zaak doorverwijzen naar de U.S. Federal Trade Commission, welke onderzoek zal doen naar de Privacystructuur en nalevingsmogelijkheden van Mediabrands.  In bepaalde gevallen kunnen consumenten ook bindende arbitrage vereisen voor klachten over de naleving van de Principes van de Privacystructuur door Mediabrands.

Als Mediabrands persoonsgegevens van consumenten verkrijgt als verwerker voor haar klanten, kunnen consumenten klachten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens verzenden naar de relevante klant, in overeenstemming met het geschillenproces van de klant.  Mediabrands neemt op verzoek van de klant of de consument deel aan dit proces.

 

Contact opnemen met Mediabrands

Contact opnemen met Mediabrands met vragen of zorgen over dit Beleid of de activiteiten ten aanzien van persoonsgegevens van consumenten van Mediabrands:

 

Schrijf naar:

 

IPG Mediabrands

100 W. 33rd Street, 9th Floor

New York, NY 10001, VS

T.a.v.: Chief Data Strategist

 

of

 

Mediabrands UK

42 St. John’s Square

London, EC1M 4EA, VK

T.a.v.: Head of Ad Operations

 

E-mailadres: contact@mbww.com