PRIVACYVERKLARING

Ingangsdatum: 29 juli 2019

Mediabrands Worldwide, Inc. (“Mediabrands” of “IPG Mediabrands”) respecteert uw zorgen omtrent privacy.  In deze Privacyverklaring worden de soorten gegevens beschreven die worden verzameld via de website van IPG Mediabrands (“wij, ons of onze”) (op www.ipgmediabrands.com) (“Website”) en via de advertentiediensten die haar afdeling Mediamerken Gegevens & Technologie (“MBD&T”) verleent.  In deze Verklaring staat ook welke gegevens worden gebruikt, gedeeld met anderen, bewaard en beschermd en hoe personen contact met ons kunnen opnemen over onze privacypraktijken en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen.

 

Het verzamelen en gebruik van gegevens

 

Persoonsgegevens die u aanlevert via onze Website.

Het is ons toegestaan persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u ons een e-mail stuurt door op de hyperlinks met ons e-mailadres te klikken op onze Website.  Wij gebruiken de gegevens die u verstrekt om te reageren op uw verzoek of vraag.

 

Gegevens die wij automatisch verzamelen.

Via de diensten die MBD&T verleent: MBD&T verleent gespecialiseerde analysediensten en tools die klanten van MBD&T helpen om online adverteren relevanter te maken en voor het leveren van advertenties en rapportagediensten, zoals publiek ontdekken; meting en activatiemogelijkheden; analyseprestaties van campagnes; en het maken van een overzicht van de digitale publieksgegevens, inzichten in sociale media en publieksinzichten. Om haar diensten te verlenen, ontvangt MBD&T pseudoanonieme persoonsgegevens van consumenten.  Pseudoanonieme informatie is informatie waarbij identificerende kenmerken zijn vervangen door een pseudoniem (een waarde waaraan de persoon niet direct kan geïdentificeerd kan worden).

MBD&T geeft licenties uit op pseudoanonieme demografische gegevens en gedragsgegevens van derden (bijv. gegevensverkopers) om klanten te helpen online advertenties aan te bieden aan hun bestaande klanten of aan consumenten die bepaalde demografische kenmerken of gedragskenmerken hebben die lijken op de bestaande klanten. Dergelijke derden zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de juridische basis voor hun verwerking indien dit vereist wordt door het toepasselijk recht.  Deze demografische gegevens en gedragsgegevens worden naar een externe dienstverlener gestuurd die de gegevens host namens MBD&T en die de gegevens koppelt aan persoonsgegevens die de klanten over hun klanten hebben verzonden aan de externe host.  De externe host stuurt willekeurig gegenereerde unieke identificatiekenmerken die verwijzen naar daaraan gekoppelde consumenten naar MBD&T (“MBD&T ID’s”), samen met bepaalde contextuele informatie over de gepseudonimiseerde consumenten.  (Bv. om de ID’s van MBD&T te groeperen naar huidige eigenaars van een klantenproduct en degenen die dat niet zijn).

MBD&T koppelt de ID’s van MBD&T aan demografische gegevens en gedragsgegevens om publiekssegmenten te evalueren en op te bouwen en om een verfijnde set ID’s van MBD&T te creëren voor klanten van MBD&T.  Deze publiekssegmenten worden gebruikt om relevante advertenties te leveren op basis van de interesses van klanten, om aanbevelingen te doen en om consumenten te analyseren.  MBD&T stuurt vervolgens de verfijnde ID’s van MBD&T naar de externe host, die de verfijnde MBD&T’s omzet in unieke identificatoren en deze weer doorstuurt naar technologiepartners (zoals distributeurs van advertenties, mediabedrijven, advertentiebureaus en advertentiesponsors) om online advertenties te plaatsen.

MBD&T ontvangt ook pseudoanonieme en/of geaggregeerde gegevens met betrekking tot consumenten van adtechpartners (bijv. adverteerders en Demand Side Platforms) om MBD&T de klantbetrokkenheid te laten begrijpen met een online advertentie (als ze deze hebben bekeken of erop hebben geklikt) of andere relevante interactie (bijv. aangeschafte producten) voor het faciliteren van het aanmaken en beoordelen van digitale publieksgegevens en om te helpen bij het traceren, meten en rapporteren van digitale campagnes van klanten.

 

Via onze eigen Website: wij zijn erop gericht om uw online ervaring met onze Website informatief en relevant te maken.  Om dit te bereiken verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie wanneer u onze Website bezoekt, zoals het IP-adres van uw apparaat, de domeinnaam, de identificatiegegevens van uw apparaat, het type en de kenmerken van uw apparaat en besturingssysteem, de kenmerken van uw apparaat en besturingssysteem, de kenmerken van uw webbrowser, klikgegevens, verwijzende URL’s, uw interacties met de Website (zoals de bezochte webpagina’s, links die u aanklikt en functies die u gebruikt) en de data en tijden van bezoeken aan de Website.  Door deze gegevens te verzamelen, leren we hoe we de Website het beste kunnen personaliseren voor onze bezoekers.

 

Op onze Website verzamelen we gegevens met behulp van verscheidene automatische middelen, zoals hieronder uitgelegd.

 

Cookies en webbakens.

Een “cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of ander op het internet aangesloten apparaat verzenden om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie of instellingen op te slaan in de browser.  Een “webbaken”, ook wel bekend als een Internettag, pixeltag of lege GIF, koppelt webpagina’s aan webservers en hun cookies kunnen worden gebruikt om via cookies verzamelde informatie terug te sturen naar een webserver.  Wij en onze externe dienstverleners kunnen webbakens of pixels in e-mails gebruiken om ons te helpen bij het bijhouden van responscijfers, te identificeren wanneer onze e-mails worden geopend of doorgestuurd, en voor andere hieronder vermelde doeleinden.

Deze technologieën helpen ons (1) uw gegevens te onthouden zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) te volgen en begrijpen hoe u de Website gebruikt; (3) de Website aan te passen rondom uw voorkeuren; (4) de bruikbaarheid van de Website te meten; (5) de effectiviteit van onze communicatie te begrijpen; en (6) de functionaliteit van de Website anderszins te beheren en verbeteren.

Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, verkrijgen wij uw toestemming voordat we cookies of soortgelijke technologieën plaatsen op uw computer. U kunt uw cookie-instellingen altijd aanpassen door hier te klikken.  U kunt ook voorkomen dat bepaalde soorten cookies op uw computer worden gedownload door de juiste instellingen in uw webbrowser te selecteren. De meeste webbrowsers vertellen u hoe u nieuwe browsercookies kunt stoppen, hoe u een melding kunt ontvangen als u een nieuwe browsercookie ontvangt en hoe u de huidige cookies kunt uitschakelen. U kunt vinden hoe u dit kunt doen in uw specifieke browser door op “help” te klikken in het menu van uw browser of door naar www.allaboutcookies.org te gaan. De Website is niet ontworpen om te reageren op signalen van browsers die niet worden gevolgd.  Houd er rekening mee dat u zonder cookies of geautomatiseerde tools mogelijk niet alle functies van de Website kunt gebruiken.

 

Webanalysediensten van derden

Wij gebruiken webanalysediensten op onze Website, zoals Google Analytics. Google Analytics gebruikt technologieën zoals cookies om statistische gegevens van websites te verzamelen en om te helpen analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken.  De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze Website (zoals uw IP-adres, de bezochte URL, de datum en tijd waarop de pagina werd bekeken) wordt verzonden en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.  Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze Website te monitoren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is of indien dergelijke derden informatie verwerken namens Google.  Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google met betrekking tot Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  U kunt zich altijd afmelden voor Google Analytics door te gaan naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB.

 

Delen Van Informatie

Wij verkopen geen persoonsgegevens die wij over u verzamelen en maken deze ook niet openbaar, behalve indien hierin beschreven of indien anderszins aan u bekendgemaakt ten tijde dat de persoonsgegevens worden verzameld.

Wij kunnen gegevens die onze bezoekers aan de Website van Mediabrands hebben verstrekt delen met onze dienstverleners die diensten namens ons verlenen, zoals het hosten van deze Website of gegevensanalyse, voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring.  Wij geven onze dienstverleners geen toestemming om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien noodzakelijk om diensten te verlenen namens ons of om aan de wet te voldoen.

Wij kunnen gegevens delen die automatisch zijn verzameld via de diensten die MBD&T aan onze klanten biedt voor rapportagedoeleinden, om inzichten te krijgen en analyses uit te voeren, om klanten te helpen begrijpen hoe hun merk wordt ontvangen door consumenten en om klanten te adviseren over mediaplanning.  Ook kunnen wij gegevens delen met onze partners om analyses uit te voeren of met onze technologiepartners (zoals advertentiedistributeurs en mediabedrijven) om relevante advertenties te verstrekken die zijn aangepast op de interesses van personen.

Bovendien kunnen wij gegevens van u bekendmaken indien dit wettelijk vereist is, voorgeschreven wordt of onderdeel uitmaakt van een juridische procedure (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding) als reactie op verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, om onze wettelijke rechten te beschermen of verdedigen, om onwettige activiteiten te onderzoeken, voorkomen of daar actie tegen te ondernemen, bij vermoede fraude of bij overtredingen van onze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Website of andere van toepassing zijnde beleidslijnen.  Ook behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens van u over te dragen indien wij alle of een deel van onze bedrijfsactiva verkopen of overdragen (waaronder in het geval van een reorganisatie, opheffing of faillissement).

 

Beveiliging

De beveiliging van gegevens is belangrijk voor ons en wij treffen redelijke administratie, technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.  Doordat de aard van het internet echter open is, kunnen we niet garanderen dat communicatie tussen u en ons of de informatie die op onze Website is opgeslagen absoluut veilig is.

 

Links naar andere websites

De Website van Mediabrands kan voor uw gemak en informatie links bevatten naar andere websites.  Deze websites handelen onafhankelijk van ons.  Gekoppelde websites hanteren hun eigen privacyregels of -beleid en wij raden u ten zeerste aan om dit te lezen zodat u hun procedures beter begrijpt voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonsgegevens.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites, het gebruik van deze websites of de privacypraktijken van deze websites.

 

Kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen en we vragen niet bewust om persoonlijke informatie van of communiceren met kinderen onder de 16 jaar.  Verder is deze Website niet bedoeld voor wilsonbekwame personen, en we vragen niet bewust om persoonlijke informatie van wilsonbekwame personen.  Als u zich ervan bewust wordt dat uw kind, een kind waar u de zorg voor draagt of een andere persoon die geen geldige toestemming kan geven ons van gegevens heeft voorzien zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op zoals hieronder staat beschreven.

 

Gegevensoverdracht

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen overdragen aan de ontvangers (waaronder onze dochterondernemingen en partners, plus eventuele externe dienstverleners) in landen anders dan waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld.  Het is mogelijk dat deze landen niet dezelfde wetten op het gebied van gegevensbescherming hebben als het land waar u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt.  Als we uw gegevens overdragen naar andere landen, dan beschermen wij deze gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk (“VK”) of Zwitserland, is Mediabrands met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan de VS gecertificeerd volgens het EU-VS en Zwitserse-VS Privacy Shield, ontwikkeld door de U.S. Department of Commerce, de Europese Commissie en de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner, met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens van de EER, UK en Zwitserland naar de VS. Klik hier  om ons EU/Zwitserse-VS Gegevensbeschermingsnetwerk te bekijken.

 

Uw rechten en keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes aan in verband met de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zoals hoe we met u communiceren. Om uw voorkeuren bij te werken of een verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op zoals aangegeven in de rubriek “Contact opnemen” van deze Privacyverklaring. Ook kunt u ons te allen tijde laten weten dat wij u geen marketingberichten per e-mail moeten sturen door te klikken op de afmeldlink in de marketing e-mails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om (1) toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, (2) te verzoeken om de informatie bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken, of (3) uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. Afhankelijk van uw locatie, hebt u recht op het indienen van een klacht bij een overheidsinstantie als u niet tevreden bent met ons antwoord. Indien de wet hierin voorziet, kunt u uw eerder aan ons verstrekte toestemming intrekken of te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op legitieme gronden in verband met uw specifieke situatie, en wij zullen uw voorkeuren in de toekomst toepassen. Om u te helpen uw privacy te beschermen en beveiligen, kunnen we bepaalde stappen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat we u toegang geven tot uw gegevens. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voordat wij u een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij bijhouden.

 

Andere online diensten en functies van derden

De Website kan voor uw gemak en informatie links naar andere online diensten en websites bevatten en kan functies van derden bevatten zoals apps, tools, widgets en plug-ins (bijv. knoppen van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn). Deze diensten, websites en functies van derden handelen onafhankelijk van ons. De privacypraktijken van deze derden, waaronder details over de informatie die zij over u verzamelen, zijn onderhevig aan de privacyverklaringen van deze partijen, welke wij u sterk aanraden door te nemen. Voor zover eventuele gekoppelde online diensten of functies van derden niet in eigendom van ons of in ons beheer zijn, is Mediabrands niet verantwoordelijk voor deze gegevenspraktijken van derden.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Voor zover wettelijk toegestaan, bewaren wij persoonsgegevens die wij over u verkregen hebben zo lang als (1) nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verkregen hebben, in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacyverklaring, of (2) wij een andere juridische basis hebben voor het bewaren van gegevens buiten de periode waarvoor het noodzakelijk is om het originele doel te dienen waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Contact opnemen

Om uw voorkeuren bij te werken, uw gegevens bij te werken of te corrigeren, een verzoek in te dienen, ons vragen te stellen over deze Privacyverklaring of andere toepasselijke rechten uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen via contact@mbww.com of een brief schrijven en deze sturen naar:

 

VS

 

IPG Mediabrands

100 West 33rd Street

9th Floor

New York, NY 10001, VS

T.a.v.: Chief Data Strategist

 

Veranderingen van deze Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te veranderen of er zaken aan toe te voegen en plaatsen eventuele herzieningen op deze Website.  Wij geven bovenaan deze Privacyverklaring aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.  We raden u aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.